Creativedesigns.no

Personvern

Vi er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger og ber deg derfor om å lese gjennom denne personvernerklæringen for Creative Designs webområder. Denne personvernerklæringen gjelder hovedsak data som samles inn via kontaktskjemaet på vår nettside og informasjon som samles inn ved ytterligere bruk av våre tjenester.


Innsamling av personlige opplysninger

Når du kontakter oss via vårt kontaktskjema ber vi deg oppgi din personlige e-postadresse.

Hvis du velger å kjøpe en av våre tjenester, vil vi be om ytterligere informasjon, bl.a. referanse person for deres økonomiavdeling, fakturaadresse, telefaks, mobiltelefon, organisasjonsnummer, bankkontonummer. Denne informasjonen brukes til å opprette en faktureringskonto hos Creative Designs.

Vi kan samle inn informasjon om ditt besøk på vårt webområde, hvilke sider du har vært innom og hvilke koblinger du har klikket på. Standardinformasjon som IP-adresse, type webleser, språkversjon, tidspunkt for tilgang og adresser til henvisningsområdene du klikket deg inn fra samler vi også inn.


Bruk av personlige opplysninger

Creative Designs samler inn og bruker personlige opplysninger for å drive og forbedre våre nettsider. Også for å levere de tjenestene du ber om. Ved bruk av personlige opplysninger får vi en effektiv kundeservice og du slepper å angi samme opplysninger gang på gang.

Vi bruker også dine personlige opplysninger til å kommunisere med deg ved å sende enkelte nødvendige tjenestemeldinger som for eksempel fakturabetaling, informasjon om tekniske tjenester, sikkerhetskunngjøringer og statusrapporter.


Deling av personlige opplysninger

Med unntak av det som er beskrevet i denne erklæringen, utleverer vi ikke dine personlige opplysninger utenfor Creative Designs uten ditt samtykke.

Når en av våre sammarbeidspartnere brukes til å levere tjenester på våre vegne, for eksempel hosting av domene, webhotell, e-posttjenester, dedikerte servere og behandling av databaser, oppsett av brukernavn og passord, vil disse parter bare ha tillatelse til å samle inn de personlige opplysningene de trenger for å levere tjenesten. De er pålagt å holde opplysningene konfidensielle, og har ikke tillatelse til å bruke dem på noen annen måte.

Vi kan åpne og/eller utlevere dine personlige opplysninger dersom dette er nødvendig for å;

- følge loven eller oppfylle juridiske krav som er stilt til Creative Designs,

- beskytte og forsvare Creative Designs rettigheter og eiendom eller

- handle i hastesituasjoner for å beskytte den personlige sikkerheten for brukere av Creative Designs tjenester eller offentligheten.


Tilgang til personlige opplysninger

Vil du ha tilgang til dine personlige opplysninger som er lagret i vårt system, må du ta kontakt med oss via e-post eller telefon. Av sikkerhetsmessige årsaker og hensyn til våre kunder, gir vi ikke ut personlige opplysninger uten at vi er 100% sikre på at det er den virkelige kunden som spør etter denne informasjonen. Ved endringer i dine personlige opplysninger, for eksempel skifting av adresse og telefonnummer, ber vi dem si i fra til oss snarest slik at vi kan holde vårt register oppdatert og fortsette å levere våre tjenester på best mulig måte.


Kommunikasjonspreferanser

Du kan stanse all levering av fremtidig markedsføring på e-post fra Creative Designs områder og tjenester ved å følge instruksjonene for dette i e-posten du mottar.

Vi sender ikke ut spam e-post, men prøver derimot å håndplukke potensielle privatpersoner/bedrifter vi mener har nytte av våre tilbud. Vi prøver hele tiden å se om det er ting vi kan forbedre, med tanke på å fornye design, optimalisere siden mest mulig søkemotorvennlig og levere mer kostnadsfrie løsninger.

Nødvendige servicesendinger som inngår som en del av våre tjenester vil bli sendt ut ved behov, med mindre tjenestene hos oss avsluttes.


Sikkerhet for personlige opplysninger

Creative Designs er opptatt av å beskytte sikkerheten for dine personlige opplysninger. Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og prosedyrer til å beskytte de personlige opplysningene mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering. De personlige opplysningene du gir oss, blir lagret på datamaskinsystemer med begrenset tilgang.

Hvis det blir brukt et passord til å beskytte kontoer og personlige opplysninger, er det ditt ansvar å sørge for at passordet forblir konfidensielt. Du må ikke dele denne informasjonen med noen. Hvis du deler datamaskin med andre, bør du alltid velge å logge deg av før du går ut av et område eller en tjeneste for å beskytte opplysningene dine fra brukere som kommer etter deg.


Bruk av informasjonskaplser

Google bruker informasjonskapsler til å vise annonser på creativedesigns.no

Dette gjør at vi kan vise besøkende på creativedesigns.no relaterte annonser basert på deres besøk på dette nettstedet. Bruken av DART-informasjonskapselen kan velges bort ved å gå til retningslinjene for personvern for Googles annonse- og innholdsnettverk.


Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Har du spørsmål angående denne erklæringen, kan du kontakte oss ved hjelp av vårt kontaktskjema, sende oss en e-post, eller ringe direkte til oss på telefon.

Bruk kontaktinformasjonen som ligger ute på vårt webområde.


Endringer i denne personvernerklæringen

Det kan skje at vi oppdaterer denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i våre tjenester og tilbakemeldinger fra kunder. Ved drastiske endringer i denne erklæringen eller i måten Creative Designs bruker dine personlige opplysninger på, varsles du direkte av oss om endringene før de blir iverksatt. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne erklæringen med jevne mellomrom for å holde deg orientert om hvordan Creative Designs beskytter personopplysningene dine.


Kontakt oss

Creative Designs tar gjerne imot dine kommentarer angående denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål eller mener at vi ikke har overholdt denne erklæringen, ber vi deg kontakte oss ved hjelp av vårt kontaktskjema på nettsiden.